Sveriges officiella minoritetsspråk

I dag tänkte jag göra ett försök att bidra med lite allmänbildning. En viktig demokratisk fråga som oroväckande många är omedvetna om, är att vi har fem officiella minoritetsspråk i Sverige som från och med 2009 är skyddade enligt lag.

Sveriges officiella minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Det som har avgjort vilka språk som ska få denna status har inte med antalet talare att göra, utan med hur länge språken har talats i Sverige. Denna gräns går ungefär vid 1700-talet och framåt, vilket gör att nya tillskott som arabiskan inte kvalificerar för minoritetsspråksstatus.

Finskan, samiskan och meänkieli har starkare skydd i lagen än jiddisch och romani chib, eftersom de förstnämnda tre har en geografisk förankring på ett sätt som de två senare saknar. Samiskan och meänkieli talas främst i nordvästra Sverige, medan finskan främst talas i och runt Stockholm samt väldigt långt norrut. Modersmålstalare av dessa tre språk har rätt att använda sina modersmål i kontakt med myndigheter i de här regionerna. För en mer grafisk presentation av språkens hemdomäner kan ett besök på Wikipedias artikel i ämnet med fördel göras.

Svenskt teckenspråk är sedan 1981 de dövas officiella modersmål i Sverige och likställs i svensk lag med minoritetsspråken och har samma skydd som dem, men räknas inte som ett officiellt språk. Teckenspråk är för övrigt ett språk som har växt fram av behov på samma naturliga vis som talat språk. Eftersom olika teckenspråk har utvecklats var för sig i olika delar av världen, är teckenspråken väldigt olika sinsemellan.

Språkrådet har mer information för den som vill läsa vidare om våra officiella minoritetsspråk.

Ett svar på “Sveriges officiella minoritetsspråk”

  1. Mycket bra, kortfattad beskrivning av Sveriges officiella minoritetsspråk! Detta skulle du ha skrivit när vi i höstas hade det på programmet, så hade man tjänat in en del läsning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *