Radioaktivitet

Mitt mejl och inlägg från några veckor tillbaka medförde oväntad respons. För att skippa några mellanled kan jag deklarera att jag och min blekingska (som visade sig vara påtagligare än jag trodde) i går klockan 13.20 kunde höras i riksradio. För den som vill lyssna på denna vackra, nästintill r-lösa, dialekt i etern, pekar jag lite diskret mot reprisen i kväll kl. 19.03, natten till torsdag kl. 01.03 eller söndag morgon kl. 07.03 (hujeda mig). Om du vill ha en dos snabbare än så, ogillar att vara tidsbunden, eller helt enkelt inte har möjlighet att lyssna vid ovan nämnda tidpunkter, så finns programmet för lyssning och nedladdning på Språkets egna krypin.

Veckans vokabel 15: Askplock

Veckans vokabel har ett lite annorlunda perspektiv. Inlägget tar sig form av ett brev som jag i samma veva skickar till P1:s Språket, då jag hoppas att det finns någon mer som kan finna någon glädje i den språkliga iakttagelsen nedan.

Hej Språket!

Mitt namn är Erik och jag studerar till Språkkonsult vid Umeå universitet. Jag vill börja med att tacka för ett bra program, men professor Lars-Gunnar Andersson ska ha ett extra tack för sin intressanta föreläsning här i höstas, som var väldigt uppskattad både av mig och av mina programkamrater. Jag minns att Lars-Gunnar påpekade att ni aldrig får in några brev som uppskattande berör språkförändring. Här kommer i så fall ert första.

Jag fann mig själv lyssnades på en intervju i Humorhimlen på P3 för några veckor sedan, när mina öron plötsligt ryckte till vid ett ord som programledaren begagnade. Ordet hon använde var ”askplock”, och när hon uttalade det stakade hon sig och upprepade det med ett halvkvävt skratt. Min första tanke var att det var en felsägning, men med tanke på att hon upprepade ordet slog det mig att det kanske är så hennes tolkning av ordet ser ut. Och varför inte?

I dag när vi lever så långt ifrån gamla Jordbrukssveriges sädesfält, ter sig utformningen ”axplock” tämligen egendomlig. Om sädesslagens ax inte tillhör en människas naturliga omgivning, är det kanske mer logiskt att relatera denna fonetiska (ljudmässiga) bild till något som semantiskt (betydelsemässigt) befinner sig närmare vardagen. Ordet ”axplock” betyder enligt Svensk Ordbok (2009) ”slumpartat urval avsett att ge exempel e.d.”, och varför inte i så fall tänka sig att vi har en låda fylld av saker ­– eller som i detta fall tidigare erfarenheter – vars innehåll vi vill exemplifiera genom att slumpvist lyfta upp några av dem.

Efter att denna tanke väckts funderade jag på om denna folketymologiska tolkning kanske är vidare utbredd. Nu visade en snabb googling på ”ungefär 153 resultat”, varav de flesta verkar relaterade till bloggar, Facebook, forum eller andra informella sammanhang. Jag skulle inte vilja påstå att detta resultat tyder på att ordets mer utspridda – och, enligt ”ungefär 238 000 [sök]resultat”, SAOL och med största sannolikhet majoriteten av Sveriges språkbrukare, korrekta – form riskerar att förflackas och att språksystemet som helhet i förlängningen undermineras och kollapsar. Däremot menar jag att man istället för att kritisera en ”felsägning” eller ”feltolkning”, kan omfamna den och okritiskt fundera varför den har uppstått och försöka spåra den bakåt genom dunkla tankegångar och snåriga språkresonemang. Språkliga associationer och hopblandningar kan ge upphov till ett både underhållande och nyskapande språkbruk. Mer sådant säger jag!

Med vänliga hälsningar

Erik Svensson

www.skrivkunnig.se