Veckans vokabel 12: Fäsör

Den 23 november skrev jag att jag i julklapp önskar mig ord. Ord med betydelse, betydelsefulla ord. Min klasskamrat Åsa-Saga uppmärksammade min önskan och gav mig ett häfte med ord, inspirerande citat och andra kreativa konstruktioner som hon samlat på sig genom åren. Jag vill uttrycka min tacksamhet och uppskattning genom att välja ut en av vokablerna till att bli veckans dito.

När jag i häftet läste fäsör, läste jag det för första gången. Klockornas klämtande uteblev, igenkänningens ljus lös med sin frånvaro. Inga polletter föll ner, inga pusselbitar föll på plats. Detta var ett ord jag inte tidigare stött på. Enligt Svensk ordbok (2009) är en fäsör en ”tekniskt skicklig men rutinmässig och ytlig konstutövare” (särskilt om författare). Det var i början svårt att hitta ett personligt perspektiv för detta lexikala tillskott, vilket jag förstod vad ganska naturligt då jag helt enkelt inte hade ett. Det dröjde dock inte länge innan jag insåg att jag inte kunde ha haft mer fel; sättet ordet kom till min kännedom, mina första associationer när intryck omvandlats till insikt var ju i sig den personliga infallsvinkel jag letade efter.

Jag tror att vi har en intim relation till varje lexem i vårt ordförråd. Varje ord är för mig en individ med en egen personlighet, och ju ovanligare och färgstarkare karaktär, desto tydligare minns jag dess individualitet och var våra vägar korsades för första gången. Mer frekvent förekommande ord har jag däremot exponerats för så många gånger att detta vårt första möte nödvändigtvis måste tyna bort i det lexikala brus som uppstår i takt med vokabulärens växande. Den människa som kan komma ihåg när den stötte på konjunktionen och eller prepositionen för första gången förtjänar en medalj för sin minnesgodhet. Nu tillhör de här orden slutna ordklasser som i sig är relativt intetsägande, då deras uppgift snarare är att uttrycka relationer mellan ord från andra ordklasser. Det är de öppna ordklasserna verb, adjektiv och substantiv som bär på betydelse, varför majoriteten av alla ord finns i just dessa kategorier. Anledningen till att de kallas öppna är för att de tar emot nya medlemmar, och följaktligen är de alltså ständigt växande. Eftersom de har en stark betydelse är det naturligt att vi lättare kommer ihåg dem. Stöter vi på ett okänt ord i en litterär resa kanske vi förstår det på ett ungefär utifrån sammanhanget, om inte kanske vi försöker oss på att finna dess betydelse i en ordbok. Oavsett vad så tillför detta nya semantiska tillskott något till den historia som vi håller på att ta till oss. Bilden författaren försöker måla upp i vårt sinne blir ännu lite skarpare med ännu lite fler detaljer.

Egentligen bär väl ordet fäsör knappast på någon positiv laddning; rutin och ytlighet är inget som uppskattas i den kreativa sektorn. Men samtidigt är ju en fäsör tekniskt skicklig, vilket i sig är något bra. I en avvägning mellan originalitet å ena sidan och teknisk kompetens å andra, väger i vår värld originaliteten tyngre. Jag hoppas att jag någon dag kan tillskriva mig samma tekniska kompetens som fäsören har, men att jag samtidigt skriver med originalitet och djuplodande insikt.

Veckans vokabel 8: Snickarglädje

Ett ord som fram tills helgen inte existerade i min vokabulär är snickarglädje. Jag vet inte hur jag har missat det, men på något vis har det smugit sig under min språksensor. Svensk ordbok (2009) definierar det som följer: ”detaljrik arkitektur i snickeri ofta på utsidan av hus”. Den som vill precisera förklaringen vidare hänvisar jag till valfri sökmotor, då jag av någon outgrundlig anledning inte aktivt nyttjade kameran som passivt hängde över min axel, för att dokumentera och demonstrera fenomenet. Något som sedermera alltså skulle visa sig vara ytterligare en fadäs från min sida, vilket jag ber om ursäkt för.

Ordets ordagranna tolkning romantiserar företeelsen på ett förträffligt sätt. Denna guldkantsdekoration på tillvaron kan omöjligen vara skapad av någon annan än en snickare som brinner för sitt hantverk. Den tid, möda och skicklighet som ofrånkomligen ligger bakom de fina små krumelurerna i taknocken är uppenbarligen ett resultat av synnerligen mycket arbetsglädje – snickarglädje.

Jag blir alltid väldigt glad när ett ord lika vackert som detta introduceras för mig. Sålunda tackar jag hjärtligt min goda vän Anna för att hon, i helgen under mitt Uppsalabesök, pekade ut snickarglädje för mig – inte bara ordet, utan även de flera utmärkta exemplar av fenomenet som föranledde upplysningen.

I julklapp önskar jag mig ord som har betydelse utöver den semantiska. Lämna gärna en julklapp i form av en kommentar (eller fler) med ett ord, vad det betyder och varför det är älskansvärt för dig.