Pilish

Pilish, som de engelskspråkiga kallar det här hämmade skrivsättet, går ut på att varje ord i en text innehåller samma antal bokstäver som motsvarande siffra i talet pi. Första ordet innehåller alltså tre bokstäver, andra en bokstav, tredje fyra bokstäver och så vidare.

Det här sättet att låta pis decimaler relgera antalet bokstäver i en texts ord har funnits åtminstone sedan tidigt 1800-talet, och det har skrivits en del prosa på detta sätt, bland annat den här dikten från Joseph Shipleys bok Playhing With Words från 1960:

But a time I spent wandering in bloomy night
Yon tower, tinkling chimewise, loftily opportune.
Out, up, and together came sudden to Sunday rite,
The one solemnly off to correct plenilune.

Det är svårt att inte bli imponerad av Joseph Shipley som under tämligen orimliga förhållanden lyckas komponera en dikt (även om man givetvis kan ha vissa åsikter om betydelseinnehållet), men han bleknar i jämförelse med Mike Keith, som 2010 skrev boken Not a Wake som sammanlagt innehåller 10 000 decimaler av pi.

Då pilish är ett otympligt ord utifrån svenskans uttalsregler sett – för att inte tala om ogenomskinligt – har jag försökt att komma på en svensk översättning. Mitt bästa förslag hittills är pistikon, devis i analogi med distikon (ett versmått där varannan versrad är en hexameter och varannan en pentameter), men framförallt då grekiskans stichos betyder ‘vers’.

En annan tanke var pimeter (av pi och grekiskans metron ‘mått, meter, versmått’, jämför med hexameter), men jag är egentligen inte speciellt nöjd med något av förslagen. Därför ber jag er, kära läsare, att föreslå en bättre term. Lämnar gärna ett förslag eller ett bidrag till diskussionen nedan!

(Apropå temadagar kan den som vill uppmärksamma pi göra det på pi-dagen den 14 mars, eller 3/14 som datumet skrivs i månad/dag-formatet.)