Digitala moln

När man tycker sig se ett ord överallt är det lätt att dra slutsatsen att det är en trend på gång, men lika ofta (antagligen oftare) är det snarare så att man blivit uppmärksam på ett ord och dess användning och börjar märka alla de gånger de gömmer sig i vardagens talade och skrivna yttranden. Trots detta vill jag påstå att jag har stött på ordet ”molnet” eller ”the cloud” i betydelsen Internet ovanligt ofta på sistone. Med ”sistone” är jag medvetet ospecifik då jag inte är riktigt säker på när det började. Men att jag medvetet har uppmärksammat ett bruk som för mig tycks ökat i frekvens, tyder på att det har pågått betydligt längre än så.

Det känns inte som att det är speciellt länge sedan då en nätverkskabel eller ett modem symboliserade det världsomspännande intranät som i dag är en oöverskådlig del av vardagen. Att ett moln istället kommit att allt mer symbolisera samma sak känns i ljuset av teknikens utveckling naturligt och träffande. Internet är i dag mycket mer trådlöst än för bara några år sedan. Internet i mobilen eller via en dongel är vardagsmat, Wi-Fi hotspots och trådlösa nätverk i hemmet är nästan vanligare än motsatsen. Med denna extrema sladdlöshet är det inte svårt att föreställa sig var molnliknelsen kommer ifrån ­– all information finns lagrad i ett moln någonstans redo att plockas ner vid behov.

Självfallet är det inte så lätt – vilket förstås förstås av de flesta – molnet i fråga är snarare mediet eller mellanhanden mellan två datorer. All data som utan problem flödar genom luften mellan master och mobiler gör oss blinda för det komplexa systemet bakom. Ju mer abstrakt och svårförståelig tekniken blir för användaren, desto mer förväntar vi oss att allt ska fungera utan komplikationer, utan avbrott. Förståelsen för tillfälliga telefoniavbrott är låg när man inte begriper de bakomliggande faktorerna. Om en liten länk i kedjan fallerar, brister hela systemet. Sårbarheten i vårt trådlösa (egentligen tekniska) samhälle är inget vi förstår oss på. Därför är det inte egendomligt att människor reagerar med irritation vid isolering från vardagens trådlösa kommunikativa gemenskap.

Teknik är egentligen inte mer speciellt än något annat. Ju mer inblick man har i något, desto mer förståelse har man. Ju mer kontakt man har med något, desto mindre rädsla finns där. Detta gäller allt från teknik och andra kulturer, till information från SJ vid en tågförsening.

Det är information som får orosmolnen att upplösas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *