Veckans vokabel 23: Retorik

I Svensk ordboks (2009) artikel om retorik kan följande läsas: ’(läran om) konsten att tala väl och att övertyga eller övertala andra’. Som nyans av denna huvudbetydelse står ’även med negativ bibetydelse konsten att tala väl och övertygande utan ngt egentligt innehåll (eller med vilseledande innehåll) i det som sägs’.

För att börja med SO:s huvuddefinition tänker jag klargöra skillnaden mellan övertala och övertyga. Övertala handlar om att få x att gå med på att göra y, medan övertyga går ut på att få x att betrakta y som sanning. Där övertala handlar om att få någon att handla mot sin egentliga vilja, innebär övertyga snarare ett omotsägligt resonemang eller regelrätt manipulation. Men när övergår resonemang till manipulation? Manipulation handlar om oärlighet och att undanhålla viktiga delar av information; man berättar inte hela sanningen. För mig innebär detta att ju mer ensidigt ett resonemang är, desto mer påminner det om ett försök att manipulera. SO:s exempel för ordet manipulera är ”väljarna manipuleras lätt av smarta politiker”, vilket gör att jag anar lite av det politikerförakt som finns i samhället även hos lexikograferna.

Talaren Quintilianus i det kejserliga Rom menade att retoriken ska användas av rättrådiga och karaktärsfasta talare, inte vara ett redskap för cyniska manipulatörer. När en politiker i dag öppnar munnen inför riksdagsvalet är det klart att mycket av det som sägs inte kommer att genomföras. Osäkerhetsmarkörer som ”om utrymme i budgeten finns” eller ”vi strävar efter” handlar inte om löften eller förhoppningar, utan om vilseledande retorik i linje med den SO:s betydelsenyans beskriver.

Filosofen Platon var kritisk mot retoriken eftersom han ansåg att den inte strävar efter sanning utan efter makt. Platons elev Aristoteles delade inte denna uppfattning utan undervisade i konsten och skrev dessutom en lärobok som lade grunden till hela ämnet. Men antikens föreställda bild av den välvillige vältalaren har fullständigt förvrängts av moraliskt underutvecklade demagoger. Hitlers manipulation av ett folk är ett skräckinjagande exempel på retorikens avigsidor, men han är inte den enda välformuleraren i historien som med retoriken som maktmedel för många människor förändrat och förkortat framtiden

”Sticks and stone may break my bones, but words can never hurt me”. Ack ack ack, denna naivitet. På samma sätt som en bild säger mer än tusen ord kan ett ord såra mer än tusen slag. Det är lätt att likställa en aforism med en truism, men att en tanke förevigats som ordstäv innebär inte per automatik att det är en absolut sanning. Glåpord kastade rakt i ansiktet kan göra betydligt ondare än en snöskyffel mot samma område. Förolämpningar kan göra olika ont beroende på sanningshalt, källa och syfte. Berör någon en känslig punkt är det klart att det gör ont. Om din partner eller bästa vän yttrar elakheter är det klart att det gör ont. Om du möts av tillmälen med avsikt att såra är det klart att det gör ont. För ord påverkar.

I Oscar Wildes roman Dorian Grays porträtt beskriver den vältalige lord Henry ett hedonistiskt livssätt som har stark verkan på den unge, oskuldsfulle och vackre Dorian Gray. Dorian söker sig till livsnjutning och hans tilltagande dekadens leder honom djupare ner i moralisk upplösning. Och allt startade med ord. För ord påverkar.

Ord kan vara kraftfulla nog att få en annan person att ge och att ta, att glädjas och att gråta, att älska och att hata. Illvilliga idéer som kläs i en dräkt av angenäma adjektiv, vackra verb och sköna substantiv kan planteras i tanken. Dessa frön förändrar förutsättningar och fördärvar framtider. Inflytelserika individer med talets gåva kan påverka våra tankebanor, putta oss lite ur kurs och få oss att nå ett annat mål än det avsedda.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *