Andras ord: Olle Josephson

”Men den som principiellt begråter konjunktiven är ute efter svårinlärda former som ska skilja agnarna från vetet bland skribenterna. Ack, det blev ett uselt vete – det finns så mycket viktigare ting som gör en god skribent.” Från Ju, 2004.

Olle Josephson visar var skåpet ska stå och kritiserar pseduo-skåpställares romantiserande av svunna verbformer. Allvarligt talat, behöver vi verkligen fler ordformer?

(Svaret är ja. Jag återkommer.)